Jak rozpoznać potencjał dziecka? Należy śledzić najważniejsze zmiany i osiągnięcia w rozwoju dziecka – nie tylko zjawiska o charakterze pozytywnym, ale także te negatywne, które mogą zagrażać realizacji zadań rozwojowych w kolejnych latach.