Na samym początku to rodzice pomagają dziecku zrozumieć świat. To skomplikowany proces edukacji, w którym dzięki rodzicom dzieci odkrywają to co nowe, a rodzice dzięki dzieciom na nowo odkrywają to, co już znali