Inteligencja emocjonalna u dzieci to kształtująca się od wczesnych lat sfera, obejmująca umiejętność rozumienia własnych emocji, radzenia sobie z nimi, a także empatia wobec uczuć innych osób.