W myśl psychologii pozytywnej potencjał dziecka, ale także dorosłego może być wciąż rozwijany. Zatem rozpoznawanie potencjału nie odbywa się „raz na zawsze”, lecz co do zasady ma charakter ciągły. W tym ujęciu potencjał – jakkolwiek rozumiany – nie jest wrodzoną zdolnością, stałą i niezmienną, lecz jest zawsze częściowo nierozpoznawalny i nie da się przewidzieć, ile każdy z nas zdoła osiągnąć w trakcie życia. Jest jednak możliwe wspieranie rozwoju potencjału, a jednym ze sposób jest budowanie dobrostanu dziecka. Więcej na ten temat znajdziecie Państwo tutaj.