W obrębie psychologii pozytywnej opracowano tzw. zrównoważoną teorię mądrości. Zakłada ona, że inteligencja emocjonalna dzieci jest jednym z istotnych warunków rozwoju, a umiejętność wyrażania emocji decydować może o skuteczności radzenia sobie z sytuacjami stresującymi w szkole. Więcej o zrównoważonej teorii mądrości znajdziecie Państwo tutaj.